Allmänna villkor för Saab/Scania Jubileumsfonds lägenheter i Köpingsvik.

Beslutade av styrelsen för Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond och gäller tillsvidare. Senaste utgåva återfinns alltid på fondens hemsida.

Vem hyr ut?

Ansvarig uthyrare är Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond.

Vem får hyra?

De personer som omfattas av personalstiftelsens stadgar, nämligen:

 • Anställda i Saab AB, Scania CV AB samt respektive koncernbolag (tidigare benämnt Saab-Scania).
 • Pensionärer från dessa företag.

Anställd får inte hyra för annans räkning.

Hur lång tid får jag hyra?

Under högsäsong får Du hyra endast en vecka och bytesdag är då söndag. Under icke högsäsong kan kortare tid hyras, dock minst två dygn.

Under icke högsäsong kan du även hyra mer än en vecka, eller hyra även om du har bokat en vecka under högsäsong.

Hur sker bokning av lägenhet?

 • Bokning sker på Jubileumsfondens bokningssida: Bokning (öppnas i nytt fönster)
 • Betalning ska ha skett på angivet datum enligt den skriftliga bokningsbekräftelsen/fakturan. Avbokning ska ALLTID göras till jubileumsfonden@gmail.com
 • Din bokning blir bindande först sedan betalning registrerats på angivet konto.
 • Därefter ges skriftlig information om uthämtning av nycklar och andra praktiska frågor.
 • I lägenhetshyran ingår inte städning, toapapper, sänglinne eller handdukar.
 • Vid frågor om bokning: jubileumsfonden@gmail.com

Vad skall jag betala?

Hyran för perioden enligt bokningsbekräftelsen.

Vilka avbokningsregler gäller?

Du måste skriftligen sända din avbokning till jubileumsfonden@gmail.com
Avbokning är giltig först sedan den bekräftats av Jubileumsfonden.

 • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före hyrestidens början är avbokningsavgiften 300 SEK. Avgiften dras av vid återbetalning av inbetalt belopp.
 • Vid sen avbokning 30-11 dagar före hyrestidens början är avbokningsavgiften 10% av hyresbeloppet, dock minst 300 SEK. Avgiften dras från inbetalt belopp.
 • Vid sen avbokning 10-0 dagar före hyrestidens början är avbokningsavgiften 25% av hyresbeloppet, dock minst 300 SEK. Avgiften dras från inbetalt belopp.

Tillträde till lägenheten

Lägenhet är disponibel från klockan 16.00 ankomstdagen och lämnas senast klockan 11.00 avresedagen. OBS! Avresa senast kl. 10 om avresestädning är beställd!

Vad har hyresgästen för rättigheter?

 • Om lägenheten inte kan tillträdas vid överenskommen tidpunkt och du inte erbjuds annan lägenhet, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Då återbetalas allt vad du har erlagt jämte andra styrkta merkostnader som du har haft dock max totalt 5 000 kr.
 • Klagomål under vistelsen skall anmälas omgående Saab/Scania Jubileumsfond, adm.jubileumsfonden@gmail.com, dock senast 7 kalenderdagar efter utgången hyrestid till. Klagomål som inkommer därefter beaktas inte.

Vad har hyresgästen för skyldigheter?

 • Nycklar till lägenheten hämtas och lämnas enligt anvisning i bokningsbekräftelsen
 • Du och ditt sällskap skall väl vårda lägenheten och dess inventarier samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. En bra regel är att vårda personalstiftelsens egendom som din personliga egendom.
 • Du ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda lägenheten till något annat än fritidsändamål och du får inte låta fler personer än vad du uppgav vid bokningen övernatta i lägenheten eller på tomten.
 • Mellan 22.00 och 07.00 ska du iaktta tystnad och visa hänsyn mot andra hyresgäster.
 • Bad i poolen är inte tillåtet efter kl. 21.00
 • Rökning är inte tillåten i någon av lägenheterna.
 • Endast i lägenhet 4 är husdjur tillåtna.
 • Du måste städa lägenheten ordentligt före avresan, se städinstruktion i lägenheten.
 • Avresestädning kan beställas i samband med bokning av lägenhet. Beställning kan även ske senare (minst 3 dagar före avresa), men kan då endast utföras i mån av tillgänglig kapacitet.
 • För beställd städning finns möjlighet att utnyttja RUT-avdrag (50% av arbetskostnad) om beställaren uppfyller villkoren för RUT enligt Skatteverkets regler.
 • Om du missar det kommer kostnad för städning/kompletterande städning att faktureras dig. Då erbjuds inte någon möjlighet till RUT-avdrag.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan:

 • Om du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten eller omgivningen.
 • Om du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten eller på området.
 • Om lägenheten används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten och du äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Force majeure

Du och Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och/eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond är i så fall skyldig att betala tillbaka hyresbeloppet med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

Kontakt

Frågor om bokning, nycklar och tillträde
jubileumsfonden@gmail.com

Felanmälan på fastigheten
Marlenas Hemservice 073-570 92 52 (dagtid)

Övriga frågor
Lars Gullqvist, Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond,
adm.jubileumsfonden@gmail.com