Allmänna villkor för Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfonds lägenheter i Sälen.

Beslutade av styrelsen för Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond och gäller tills vidare. Senaste utgåva återfinns alltid på Fondens hemsida.

Vem hyr ut?

Ansvarig uthyrare är Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond.

Vem får hyra?

De personer som omfattas av Fondens stadgar, nämligen:

 • Anställda i Saab AB, Scania CV AB samt respektive koncernbolag (tidigare benämnt Saab/Scania).
 • Pensionärer från dessa företag.

Anställd får inte hyra för annans räkning.
60 dagar före aktuell vecka släpps lediga lägenheter till allmänheten för bokning.
Vid extern uthyrning kan andra bokningsvillkor och priser tillämpas av Högfjällshotellet.

Hur lång tid får jag hyra?

 • Du får hyra veckovis söndag till söndag eller kortare, söndag till torsdag respektive torsdag till söndag.
 • Under lågsäsong, vår/sommar/höst kan du boka dygnvis.

Hur bokar jag en lägenhet?

 • Bokningar handhas av Sälens Högfjällshotell, tel: 0280-871 00 eller mail: info@hogis.se.
 • Du som är anställd inom Saab eller Scania kan också via inloggning i ditt företags Benify-portal/-app se tillgänglighet på lägenheter och själv göra bokning online. Sök inom personalförmåner på Jubileumsfonden eller Semesteranläggningar.
 • Din bokning blir giltig först sedan betalning registrerats på angivet konto.
 • Därefter ges skriftlig information om uthämtning av nyckelkort och andra praktiska frågor.
 • I lägenhetshyran ingår ej städning, toapapper, diskmedel, sänglinne eller handdukar

Vad skall jag betala?

Hyran för perioden enligt bokningsbekräftelsen.

Vad händer om flera bokar samtidigt?

Den som först anmäler sig till Sälens Högfjällshotell och betalar inom sju dagar enligt ovan går före den som anmäler sig senare.

Vilka avbokningsregler gäller?

 • Avbokning skall du göra via email till bokningen på Sälens Högfjällshotell, info@hogis.se. Avbokningen är giltig först sedan den bekräftats av Sälens Högfjällshotell.
 • Avbokning kan ske ända fram till ankomst.
 • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före hyrestidens början är avbokningsavgiften 300 SEK. Avgiften dras av vid återbetalning av inbetalt belopp.
 • Vid sen avbokning 30-11 dagar före hyrestidens början är avbokningsavgiften 10% av hyresbeloppet, dock minst 300 SEK. Avgiften dras från inbetalt belopp.
 • Vid sen avbokning 10-0 dagar före hyrestidens början är avbokningsavgiften 25% av hyresbeloppet, dock minst 300 SEK. Avgiften dras från inbetalt belopp.

Kontakt & Bokning

Bokning
Sälens Högfjällshotell
info@hogis.se alt. tel. 0280-87 100

Tillträde till lägenheten

Du har tillträde till lägenheten från klockan 15.00 ankomstdagen och du måste lämna den senast klockan 11.00 avresedagen.

Vad har hyresgästen för rättigheter?

 • Lägenhetens storlek, antal sängar och övriga inventarier framgår av separat lägenhetsinformation. Där redovisas också vilken service som ingår i hyran.
 • Om lägenheten inte kan tillträdas vid överenskommen tidpunkt och du inte erbjuds annan lägenhet av ungefär motsvarande storlek, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Då återbetalas allt vad du har erlagt jämte andra styrkta merkostnader som till följd av detta har åsamkats dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av lägenheten, dock max totalt 5 000 kr.
 • Klagomål under vistelsen skall anmälas omgående, dock senast 7 kalenderdagar efter utgången hyrestid, till i första hand Sälens Högfjällshotell och därefter till Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond, adm.jubileumsfonden@gmail.com. Klagomål som inkommer därefter beaktas inte.

Vad har hyresgästen för skyldigheter?

 • Du och ditt sällskap skall väl vårda lägenheten och dess inventarier samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. En bra regel är att vårda personalstiftelsens egendom som din personliga egendom.
 • Du ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda lägenheten till något annat än fritidsändamål och du får inte låta fler personer än vad du uppgav vid bokningen övernatta i lägenheten.
 • Du måste städa lägenheten ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Ej utförd städning debiteras med 1 500 kr. Beställning av avresestädning (á 1500 kr) kan göras till receptionen på Sälens Högfjällshotell. Vänligen boka senast tre dagar innan avresa.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan…

 • Om du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten eller omgivningen.
 • Om du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten eller på området.
 • Om lägenheten används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Force majeure

Du och Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och/eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond är i så fall skyldig att betala tillbaka hyresbeloppet med avdrag för den nytta du eventuellt haft av lägenheten.

Övriga frågor

Stiftelsen Saab/Scania Jubileumsfond,
adm.jubileumsfonden@gmail.com