Om Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond

Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond instiftades 1988 till förmån för de anställda i dåvarande Saab-Scania-koncernen. Ursprungligen avsattes 150 miljoner kronor, varav merparten delats ut till de anställda.